Thông tin bảo hành

         Thông tin bảo hành :

  1.    Thanhngaauto cam kết bảo hành 1 đổi 1 trong thời gian 5 ngày kể từ khi bán đối với các lỗi của nhà cung cấp.

        Hàng đổi hoặc trả lại phải đảm bảo đủ các điều kiện như lúc xuất bán và phải có phiếu giao, chữ kỹ của nhân viên bán hàng .